Roháček1. Petrov4,13

1. Petrov 4:13

Ale na­koľko máte účasť na utr­peniach Kris­tových, raduj­te sa, aby ste sa aj pri zjavení jeho slávy radovali plesajúci.


Verš v kontexte

12 Milovaní, nediv­te sa ohňu, ktorý prišiel na vás pre vaše zkúsenie, ako čo by sa vám diala čud­ná vec. 13 Ale na­koľko máte účasť na utr­peniach Kris­tových, raduj­te sa, aby ste sa aj pri zjavení jeho slávy radovali plesajúci. 14 Ak vás hanobia pre meno Kris­tovo, blaho­slavení ste, lebo Duch slávy a Duch Boží od­počíva na vás, ktorému sa u nich rúhajú, ale u vás ho oslavujú.

späť na 1. Petrov, 4

Príbuzné preklady Roháček

13 Ale na­koľko máte účasť na utr­peniach Kris­tových, raduj­te sa, aby ste sa aj pri zjavení jeho slávy radovali plesajúci.

Evanjelický

13 Ale na­koľko sa podieľate na Kris­tových utr­peniach, raduj­te sa, aby ste sa s plesaním radovali aj pri zjavení Jeho slávy.

Ekumenický

13 ale raduj­te sa, keď máte účasť na Kris­tových utr­peniach, aby ste sa s plesaním radovali, aj keď sa zjaví jeho sláva.

Bible21

13 Spíše se ra­duj­te, že má­te podíl na Kri­stově utrpení, vž­dyť až se zjeví jeho sláva, bu­dete jásat ra­dostí!