Roháček1. Petrov3,17

1. Petrov 3:17

Lebo je lepšie, aby ste dob­re činiac, ak by tak chcela vôľa Božia, tr­peli, ako zle robiac.


Verš v kontexte

16 majúc dob­ré svedomie, aby v tom, v čom vás osočujú ako takých, ktorí robia zlé, boli za­han­bení tí, ktorí po­tupujú vaše v Kris­tu dob­ré ob­covanie. 17 Lebo je lepšie, aby ste dob­re činiac, ak by tak chcela vôľa Božia, tr­peli, ako zle robiac. 18 Lebo aj Kris­tus raz tr­pel a zo­mrel za hriechy, spraved­livý za ne­spraved­livých, aby nás pri­viedol k Bohu, usmr­tený telom, ale oživený Duchom,

späť na 1. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

17 Lebo je lepšie, aby ste dob­re činiac, ak by tak chcela vôľa Božia, tr­peli, ako zle robiac.

Evanjelický

17 Lepšie je totiž, aby ste tr­peli, ak je to vôľa Božia, konajúc dob­ro, a nie zlo.

Ekumenický

17 Je totiž lepšie tr­pieť za to, že robíte dob­re, ak to azda bude Božia vôľa, než tr­pieť pre­to, že robíte zle.

Bible21

17 Je-li však Boží vůlí, abys­te trpě­li, je lepší trpět za dob­ré či­ny než­li za zlé.