Ekumenický1. Petrov3,17

1. Petrov 3:17

Je totiž lepšie tr­pieť za to, že robíte dob­re, ak to azda bude Božia vôľa, než tr­pieť pre­to, že robíte zle.


Verš v kontexte

16 ale rob­te to v tichosti, s bázňou a dob­rým svedomím, aby tí, čo znevažujú váš dob­rý spôsob života v Kristovi, boli za­han­bení v tom, z čoho vás ohovárajú. 17 Je totiž lepšie tr­pieť za to, že robíte dob­re, ak to azda bude Božia vôľa, než tr­pieť pre­to, že robíte zle. 18 Veď aj Kris­tus tr­pel raz navždy za hriechy, spravod­livý za ne­spravod­livých, aby vás pri­viedol k Bohu. Bol usmr­tený v tele, ale oživený v Duchu.

späť na 1. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

17 Lebo je lepšie, aby ste dob­re činiac, ak by tak chcela vôľa Božia, tr­peli, ako zle robiac.

Evanjelický

17 Lepšie je totiž, aby ste tr­peli, ak je to vôľa Božia, konajúc dob­ro, a nie zlo.

Ekumenický

17 Je totiž lepšie tr­pieť za to, že robíte dob­re, ak to azda bude Božia vôľa, než tr­pieť pre­to, že robíte zle.

Bible21

17 Je-li však Boží vůlí, abys­te trpě­li, je lepší trpět za dob­ré či­ny než­li za zlé.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček