Evanjelický1. Petrov3,17

1. Petrov 3:17

Lepšie je totiž, aby ste tr­peli, ak je to vôľa Božia, konajúc dob­ro, a nie zlo.


Verš v kontexte

16 prav­da, v tichos­ti a s bázňou, majúc čis­té svedomie, aby tí, čo po­tupujú vaše cnost­né správanie v Kris­tovi, práve v tom boli za­han­bení, v čom vás ohovárajú. 17 Lepšie je totiž, aby ste tr­peli, ak je to vôľa Božia, konajúc dob­ro, a nie zlo. 18 Pre­tože aj Kris­tus umrel raz za hriechy, spravod­livý za ne­spravod­livých, aby vás pri­viedol k Bohu. Teles­ne bol usmr­tený, ale oživený Duchom,

späť na 1. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

17 Lebo je lepšie, aby ste dob­re činiac, ak by tak chcela vôľa Božia, tr­peli, ako zle robiac.

Evanjelický

17 Lepšie je totiž, aby ste tr­peli, ak je to vôľa Božia, konajúc dob­ro, a nie zlo.

Ekumenický

17 Je totiž lepšie tr­pieť za to, že robíte dob­re, ak to azda bude Božia vôľa, než tr­pieť pre­to, že robíte zle.

Bible21

17 Je-li však Boží vůlí, abys­te trpě­li, je lepší trpět za dob­ré či­ny než­li za zlé.