Roháček1. Petrov3,16

1. Petrov 3:16

majúc dob­ré svedomie, aby v tom, v čom vás osočujú ako takých, ktorí robia zlé, boli za­han­bení tí, ktorí po­tupujú vaše v Kris­tu dob­ré ob­covanie.


Verš v kontexte

15 ale po­sväcuj­te Pána Boha vo svojich srd­ciach a buďte vždycky hotoví zod­povedať sa každému, kto žiada od vás počet o nádeji, ktorá je vo vás, s krot­kou tichosťou a bázňou 16 majúc dob­ré svedomie, aby v tom, v čom vás osočujú ako takých, ktorí robia zlé, boli za­han­bení tí, ktorí po­tupujú vaše v Kris­tu dob­ré ob­covanie. 17 Lebo je lepšie, aby ste dob­re činiac, ak by tak chcela vôľa Božia, tr­peli, ako zle robiac.

späť na 1. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

16 majúc dob­ré svedomie, aby v tom, v čom vás osočujú ako takých, ktorí robia zlé, boli za­han­bení tí, ktorí po­tupujú vaše v Kris­tu dob­ré ob­covanie.

Evanjelický

16 prav­da, v tichos­ti a s bázňou, majúc čis­té svedomie, aby tí, čo po­tupujú vaše cnost­né správanie v Kris­tovi, práve v tom boli za­han­bení, v čom vás ohovárajú.

Ekumenický

16 ale rob­te to v tichosti, s bázňou a dob­rým svedomím, aby tí, čo znevažujú váš dob­rý spôsob života v Kristovi, boli za­han­bení v tom, z čoho vás ohovárajú.

Bible21

16 Vž­dy ovšem s vlídností a úctou a s dob­rým svědo­mím, aby se ti, kdo vás po­mlou­vají, za­stydě­li, že na­pa­da­li váš po­ctivý život v Kri­stu.