Bible211. Petr3,17

1. Petr 3:17

Je-li však Boží vůlí, abys­te trpě­li, je lepší trpět za dob­ré či­ny než­li za zlé.


Verš v kontexte

16 Vž­dy ovšem s vlídností a úctou a s dob­rým svědo­mím, aby se ti, kdo vás po­mlou­vají, za­stydě­li, že na­pa­da­li váš po­ctivý život v Kri­stu. 17 Je-li však Boží vůlí, abys­te trpě­li, je lepší trpět za dob­ré či­ny než­li za zlé. 18 Vž­dyť i Kri­stus, sám sprave­dlivý, jednou trpěl za hří­chy ne­sprave­dlivých, aby vás přive­dl k Bo­hu. V těle pod­stou­pil smrt, ale v Du­chu do­stal život.

späť na 1. Petr, 3

Príbuzné preklady Roháček

17 Lebo je lepšie, aby ste dob­re činiac, ak by tak chcela vôľa Božia, tr­peli, ako zle robiac.

Evanjelický

17 Lepšie je totiž, aby ste tr­peli, ak je to vôľa Božia, konajúc dob­ro, a nie zlo.

Ekumenický

17 Je totiž lepšie tr­pieť za to, že robíte dob­re, ak to azda bude Božia vôľa, než tr­pieť pre­to, že robíte zle.

Bible21

17 Je-li však Boží vůlí, abys­te trpě­li, je lepší trpět za dob­ré či­ny než­li za zlé.

Bible211. Petr3,17

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček