EvanjelickýŽidom3,9

Židom 3:9

kde ma skusovaním po­kúšali vaši ot­covia, hoci videli moje skut­ky


Verš v kontexte

8 neza­tvr­dzuj­te si srd­cia ako pri roz­tr­pčení v deň po­kúšania na púšti, 9 kde ma skusovaním po­kúšali vaši ot­covia, hoci videli moje skut­ky 10 za štyrid­sať rokov; pre­to som zanev­rel na toto po­kolenie a po­vedal som: Ustavične blúdia v srd­ci! Ale oni ne­poz­nali moje ces­ty,

späť na Židom, 3

Príbuzné preklady Roháček

9 kde ma po­kúšali vaši ot­covia, zkúsili ma a videli moje skut­ky štyrid­sať rokov;

Evanjelický

9 kde ma skusovaním po­kúšali vaši ot­covia, hoci videli moje skut­ky

Ekumenický

9 kde ma skúšali vaši ot­covia, hoci videli moje skut­ky

Bible21

9 Vaši ot­cové mě dráž­di­li a pokouše­li – co umím, vi­dě­li po čtyřicet let!