EvanjelickýŽidom3,8

Židom 3:8

neza­tvr­dzuj­te si srd­cia ako pri roz­tr­pčení v deň po­kúšania na púšti,


Verš v kontexte

7 Pre­to, ako Duch Svätý hovorí: Dnes, ak počujete Jeho hlas, 8 neza­tvr­dzuj­te si srd­cia ako pri roz­tr­pčení v deň po­kúšania na púšti, 9 kde ma skusovaním po­kúšali vaši ot­covia, hoci videli moje skut­ky

späť na Židom, 3

Príbuzné preklady Roháček

8 neza­tvr­dzuj­te svojich sŕdc ako v tom roz­horčení, v deň po­kúšania na púšti,

Evanjelický

8 neza­tvr­dzuj­te si srd­cia ako pri roz­tr­pčení v deň po­kúšania na púšti,

Ekumenický

8 neza­tvr­dzuj­te svoje srd­cia ako pri vzbure v deň po­kušenia na púšti,

Bible21

8 ne­buď­te zatvrze­lí jako teh­dy při vzpouře, v den pokušení na pouš­ti.