RoháčekŽidom3,9

Židom 3:9

kde ma po­kúšali vaši ot­covia, zkúsili ma a videli moje skut­ky štyrid­sať rokov;


Verš v kontexte

8 neza­tvr­dzuj­te svojich sŕdc ako v tom roz­horčení, v deň po­kúšania na púšti, 9 kde ma po­kúšali vaši ot­covia, zkúsili ma a videli moje skut­ky štyrid­sať rokov; 10 pre­to som zanev­rel na to po­kolenie a riekol som: Vždyc­ky blúdia srd­com. A oni ne­poz­nali mojich ciest,

späť na Židom, 3

Príbuzné preklady Roháček

9 kde ma po­kúšali vaši ot­covia, zkúsili ma a videli moje skut­ky štyrid­sať rokov;

Evanjelický

9 kde ma skusovaním po­kúšali vaši ot­covia, hoci videli moje skut­ky

Ekumenický

9 kde ma skúšali vaši ot­covia, hoci videli moje skut­ky

Bible21

9 Vaši ot­cové mě dráž­di­li a pokouše­li – co umím, vi­dě­li po čtyřicet let!

RoháčekŽidom3,9