EvanjelickýSudcov14,1

Sudcov 14:1

Sam­son zišiel do Tim­ny a v Tim­ne videl jed­nu ženu z dcér filištín­skych.


Verš v kontexte

1 Sam­son zišiel do Tim­ny a v Tim­ne videl jed­nu ženu z dcér filištín­skych. 2 Keď sa zase vrátil hore, po­vedal svoj­mu ot­covi a mat­ke: Videl som v Tim­ne jed­nu ženu z dcér filištín­skych; vez­mite mi ju za ženu. 3 Ale otec a mat­ka mu po­vedali: Či niet medzi dcérami tvojich bratov a v celom tvojom ľude ženy, že si ideš brať ženu od ne­ob­rezaných Filištín­cov? Sam­son od­povedal ot­covi: Túto vez­mi pre mňa, lebo táto sa mi páči.

späť na Sudcov, 14

Príbuzné preklady Roháček

1 A Sam­son sišiel dolu do Tim­naty a videl tam nejakú ženu z dcér Filištínov.

Evanjelický

1 Sam­son zišiel do Tim­ny a v Tim­ne videl jed­nu ženu z dcér filištín­skych.

Ekumenický

1 Sam­son zišiel do Tim­ny a tam sa za­hľadel do jed­nej z filištínskych dcér.

Bible21

1 Sam­son se­stou­pil do Tim­ny a mezi fi­lištín­ský­mi dív­ka­mi si tam vy­hlé­dl ženu.