Bible21Soudců14,1

Soudců 14:1

Sam­son se­stou­pil do Tim­ny a mezi fi­lištín­ský­mi dív­ka­mi si tam vy­hlé­dl ženu.


Verš v kontexte

1 Sam­son se­stou­pil do Tim­ny a mezi fi­lištín­ský­mi dív­ka­mi si tam vy­hlé­dl ženu. 2 Když se vrá­til, ozná­mil své­mu otci a mat­ce: „Vyhlé­dl jsem si v Timně jednu fi­lištín­skou dívku. Teď mě s ní ožeňte.“ 3 Otec a matka mu ale řek­li: „Copak se nena­jde že­na ve tvém příbu­zen­stvu ani v ce­lém našem li­du? Pro­č by ses cho­dil ženit k těm ne­obřezaným Filištínům?“ „Tuhle chci,“ od­po­věděl Sam­son ot­ci, „tahle se mi líbí!“

späť na Soudců, 14

Príbuzné preklady Roháček

1 A Sam­son sišiel dolu do Tim­naty a videl tam nejakú ženu z dcér Filištínov.

Evanjelický

1 Sam­son zišiel do Tim­ny a v Tim­ne videl jed­nu ženu z dcér filištín­skych.

Ekumenický

1 Sam­son zišiel do Tim­ny a tam sa za­hľadel do jed­nej z filištínskych dcér.

Bible21

1 Sam­son se­stou­pil do Tim­ny a mezi fi­lištín­ský­mi dív­ka­mi si tam vy­hlé­dl ženu.

Bible21Soudců14,1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček