EkumenickýSudcov14,1

Sudcov 14:1

Sam­son zišiel do Tim­ny a tam sa za­hľadel do jed­nej z filištínskych dcér.


Verš v kontexte

1 Sam­son zišiel do Tim­ny a tam sa za­hľadel do jed­nej z filištínskych dcér. 2 Keď sa vrátil domov, oznámil svoj­mu ot­covi a mat­ke: V Timne som videl jed­nu z filištínskych dcér. Tú mi teda vez­mite za ženu. 3 Otec a mat­ka ho pre­hovárali: Nie je azda medzi dcérami tvojich bratov a v celom tvojom ľude žena, že si chceš vziať ženu spomedzi ne­ob­rezaných Filištín­cov? Sam­son však ot­covi od­vetil: Túto mi vez­mi, lebo ona sa mi páči!

späť na Sudcov, 14

Príbuzné preklady Roháček

1 A Sam­son sišiel dolu do Tim­naty a videl tam nejakú ženu z dcér Filištínov.

Evanjelický

1 Sam­son zišiel do Tim­ny a v Tim­ne videl jed­nu ženu z dcér filištín­skych.

Ekumenický

1 Sam­son zišiel do Tim­ny a tam sa za­hľadel do jed­nej z filištínskych dcér.

Bible21

1 Sam­son se­stou­pil do Tim­ny a mezi fi­lištín­ský­mi dív­ka­mi si tam vy­hlé­dl ženu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček