RoháčekSudcov14,1

Sudcov 14:1

A Sam­son sišiel dolu do Tim­naty a videl tam nejakú ženu z dcér Filištínov.


Verš v kontexte

1 A Sam­son sišiel dolu do Tim­naty a videl tam nejakú ženu z dcér Filištínov. 2 A na­vrátiac sa hore domov oznámil svoj­mu ot­covi a svojej mat­ke a po­vedal: Videl som ženu v Tim­nate, z dcér Filištínov, a tak teraz mi ju vez­mite za ženu. 3 Na to mu po­vedali jeho otec i jeho mat­ka: Či nie je medzi dcérami tvojich bratov ani v celom mojom ľude ženy, že si ideš vziať ženu z Filištínov, z tých ne­ob­rezan­cov? A Sam­son po­vedal svoj­mu ot­covi: Tú mi vez­mi, lebo tá sa mi ľúbi.

späť na Sudcov, 14

Príbuzné preklady Roháček

1 A Sam­son sišiel dolu do Tim­naty a videl tam nejakú ženu z dcér Filištínov.

Evanjelický

1 Sam­son zišiel do Tim­ny a v Tim­ne videl jed­nu ženu z dcér filištín­skych.

Ekumenický

1 Sam­son zišiel do Tim­ny a tam sa za­hľadel do jed­nej z filištínskych dcér.

Bible21

1 Sam­son se­stou­pil do Tim­ny a mezi fi­lištín­ský­mi dív­ka­mi si tam vy­hlé­dl ženu.