EvanjelickýPríslovia28,23

Príslovia 28:23

Kto kar­há človeka, náj­de na­pokon viac vďačnos­ti ako ten, kto sa mu zalieča jazykom.


Verš v kontexte

22 Závist­livec sa ženie za majet­kom, ne­vie však, že aj na neho príde núdza.
23 Kto kar­há človeka, náj­de na­pokon viac vďačnos­ti ako ten, kto sa mu zalieča jazykom.
24 Kto okrad­ne otca alebo mat­ku, a hovorí, že to nie je prie­stupok, je spoločníkom záhub­cu.

späť na Príslovia, 28

Príbuzné preklady Roháček

23 Ten, kto kar­há človeka, naj­de po­tom viacej lás­ky ako ten, kto lichotí jazykom.

Evanjelický

23 Kto kar­há človeka, náj­de na­pokon viac vďačnos­ti ako ten, kto sa mu zalieča jazykom.

Ekumenický

23 Kto na­pomína človeka, ne­skôr náj­de u neho viac priaz­ne ako ten, čo sa mu líška jazykom.

Bible21

23 Kdo kárá, na­ko­nec do­jde oceněníspíše než jazyk, který jen li­cho­tí.