EvanjelickýPríslovia28,22

Príslovia 28:22

Závist­livec sa ženie za majet­kom, ne­vie však, že aj na neho príde núdza.


Verš v kontexte

21 Nie je dob­ré nad­ržiavať nie­komu, ale nie­kto sa už pre skyvu chleba do­púšťa prie­stup­ku.
22 Závist­livec sa ženie za majet­kom, ne­vie však, že aj na neho príde núdza.
23 Kto kar­há človeka, náj­de na­pokon viac vďačnos­ti ako ten, kto sa mu zalieča jazykom.

späť na Príslovia, 28

Príbuzné preklady Roháček

22 Závist­livý človek sa dych­tivo ženie za majet­kom a ne­vie, že prij­de na neho núdza.

Evanjelický

22 Závist­livec sa ženie za majet­kom, ne­vie však, že aj na neho príde núdza.

Ekumenický

22 Závist­livec sa na­háňa za majet­kom, no ne­tuší, že doľah­ne na neho bieda.

Bible21

22 La­ko­mec štve se za majetkem, neví, že skončí v chu­době.