RoháčekPríslovia28,23

Príslovia 28:23

Ten, kto kar­há človeka, naj­de po­tom viacej lás­ky ako ten, kto lichotí jazykom.


Verš v kontexte

22 Závist­livý človek sa dych­tivo ženie za majet­kom a ne­vie, že prij­de na neho núdza.
23 Ten, kto kar­há človeka, naj­de po­tom viacej lás­ky ako ten, kto lichotí jazykom.
24 Ten, kto lúpi svoj­ho otca a svoju mať a hovorí: To nie je hriech, je spoločníkom vraha.

späť na Príslovia, 28

Príbuzné preklady Roháček

23 Ten, kto kar­há človeka, naj­de po­tom viacej lás­ky ako ten, kto lichotí jazykom.

Evanjelický

23 Kto kar­há človeka, náj­de na­pokon viac vďačnos­ti ako ten, kto sa mu zalieča jazykom.

Ekumenický

23 Kto na­pomína človeka, ne­skôr náj­de u neho viac priaz­ne ako ten, čo sa mu líška jazykom.

Bible21

23 Kdo kárá, na­ko­nec do­jde oceněníspíše než jazyk, který jen li­cho­tí.