EvanjelickýPríslovia28,24

Príslovia 28:24

Kto okrad­ne otca alebo mat­ku, a hovorí, že to nie je prie­stupok, je spoločníkom záhub­cu.


Verš v kontexte

23 Kto kar­há človeka, náj­de na­pokon viac vďačnos­ti ako ten, kto sa mu zalieča jazykom.
24 Kto okrad­ne otca alebo mat­ku, a hovorí, že to nie je prie­stupok, je spoločníkom záhub­cu.
25 Lakomec roz­dúchava spor, ale kto dúfa v Hos­podina, bude mať hoj­nosť.

späť na Príslovia, 28

Príbuzné preklady Roháček

24 Ten, kto lúpi svoj­ho otca a svoju mať a hovorí: To nie je hriech, je spoločníkom vraha.

Evanjelický

24 Kto okrad­ne otca alebo mat­ku, a hovorí, že to nie je prie­stupok, je spoločníkom záhub­cu.

Ekumenický

24 Kto zdiera svoj­ho otca i mat­ku a hovorí, že to nie je pre­vinenie, je spoločníkom ničiteľa.

Bible21

24 Odírat ro­diče prý žádný hřích není – to může ří­kat jen vrahův spo­lečník!