EkumenickýŽalmy80,10

Žalmy 80:10

Pri­pravil si mu pôdu, za­pus­til korene a roz­rás­tol sa po krajine.


Verš v kontexte

9 Vinič si vzal z Egypta, vy­hnal si národy a za­sadil si ho.
10 Pri­pravil si mu pôdu, za­pus­til korene a roz­rás­tol sa po krajine.
11 Svojím tieňom za­halil vr­chy, svojimi ratolesťami Božie céd­re.

späť na Žalmy, 80

Príbuzné preklady Roháček

10 Upratal si pred ním a dal si, aby za­pus­til svoje korene a na­pl­nil zem.

Evanjelický

10 Urov­nal si pôdu pre ňu, takže za­pus­tila korene a na­pl­nila krajinu.

Ekumenický

10 Pri­pravil si mu pôdu, za­pus­til korene a roz­rás­tol sa po krajine.

Bible21

10 Místo jsi pro tu révu připravil, zarostla ce­lou zem, vpusti­la koře­ny.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček