RoháčekŽalmy80,10

Žalmy 80:10

Upratal si pred ním a dal si, aby za­pus­til svoje korene a na­pl­nil zem.


Verš v kontexte

9 Vinič si preniesol z Egyp­ta; za­hnal si po­hanov a za­sadil si ho.
10 Upratal si pred ním a dal si, aby za­pus­til svoje korene a na­pl­nil zem.
11 Jeho tôňa po­kryla vr­chy, a jeho révy narást­ly jako cedry sil­ného Boha.

späť na Žalmy, 80

Príbuzné preklady Roháček

10 Upratal si pred ním a dal si, aby za­pus­til svoje korene a na­pl­nil zem.

Evanjelický

10 Urov­nal si pôdu pre ňu, takže za­pus­tila korene a na­pl­nila krajinu.

Ekumenický

10 Pri­pravil si mu pôdu, za­pus­til korene a roz­rás­tol sa po krajine.

Bible21

10 Místo jsi pro tu révu připravil, zarostla ce­lou zem, vpusti­la koře­ny.