EkumenickýŽalmy80,11

Žalmy 80:11

Svojím tieňom za­halil vr­chy, svojimi ratolesťami Božie céd­re.


Verš v kontexte

10 Pri­pravil si mu pôdu, za­pus­til korene a roz­rás­tol sa po krajine.
11 Svojím tieňom za­halil vr­chy, svojimi ratolesťami Božie céd­re.
12 Svoje vet­vy vy­hnal až k moru a výhon­ky až k Rieke.

späť na Žalmy, 80

Príbuzné preklady Roháček

11 Jeho tôňa po­kryla vr­chy, a jeho révy narást­ly jako cedry sil­ného Boha.

Evanjelický

11 Jej tôňou boli vr­chy za­kryté a jej ratolesťami Božie céd­re.

Ekumenický

11 Svojím tieňom za­halil vr­chy, svojimi ratolesťami Božie céd­re.

Bible21

11 Vy­soké hory přikryl její stín, ratolestmi za­kry­la ced­ry nej­vyšší.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček