EkumenickýŽalmy42,8

Žalmy 42:8

Hl­bina hl­bine ozýva sa na hukot tvojich vodopádov. Všet­ky tvoje príboje a vlny valia sa cezo mňa.


Verš v kontexte

7 Moja duša je skľúčená, pre­to sa roz­pomínam na teba z krajiny jor­dán­skej, z končiarov Cher­mónu, z vrchu Micár.
8 Hl­bina hl­bine ozýva sa na hukot tvojich vodopádov. Všet­ky tvoje príboje a vlny valia sa cezo mňa.
9 Vo dne mi Hos­podin pre­ukazuje milosť, v noci je mi jeho pieseň mod­lit­bou k Bohu môj­ho života.

späť na Žalmy, 42

Príbuzné preklady Roháček

8 Priepasť priepas­ti sa ozýva na zvuk tvojich trubíc, ­pl­ných riavy. Všetok tvoj príboj a všet­ky tvoje vlny sa valia pre­zo mňa.

Evanjelický

8 Hl­bina hl­bine sa ozýva na hukot Tvojich vodopádov; pre­valili sa cezo mňa všet­ky Tvoje príboje a vl­ny.

Ekumenický

8 Hl­bina hl­bine ozýva sa na hukot tvojich vodopádov. Všet­ky tvoje príboje a vlny valia sa cezo mňa.

Bible21

8 Hlu­bi­na se ozývá hlu­biněve hlu­ku tvých peřejí, všechny tvé vlny a tvé pří­bo­jese valí přese mě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček