EkumenickýŽalmy42,7

Žalmy 42:7

Moja duša je skľúčená, pre­to sa roz­pomínam na teba z krajiny jor­dán­skej, z končiarov Cher­mónu, z vrchu Micár.


Verš v kontexte

6 Prečo si skľúčená, moja duša, prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha, ešte mu budem ďakovať, svoj­mu Spasiteľovi, svoj­mu Bohu.
7 Moja duša je skľúčená, pre­to sa roz­pomínam na teba z krajiny jor­dán­skej, z končiarov Cher­mónu, z vrchu Micár.
8 Hl­bina hl­bine ozýva sa na hukot tvojich vodopádov. Všet­ky tvoje príboje a vlny valia sa cezo mňa.

späť na Žalmy, 42

Príbuzné preklady Roháček

7 Môj Bože, moja duša smúti vo mne; pre­to sa roz­pomínam na teba zo zeme Jor­dána, zo zeme výšin Hermona a od vr­chu Mic'ára.

Evanjelický

7 Moja duša je skles­lá vo mne, pre­to sa roz­pomínam na Teba z krajiny Jor­dánu a Her­mónu, z vr­chu Micár.

Ekumenický

7 Moja duša je skľúčená, pre­to sa roz­pomínam na teba z krajiny jor­dán­skej, z končiarov Cher­mónu, z vrchu Micár.

Bible21

7 Duše má je ve mně sklíčená, proto na tebe vzpo­mínámv kra­ji Jordánu a Hermonu, na vršku Mica­ru.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček