EkumenickýŽalmy42,9

Žalmy 42:9

Vo dne mi Hos­podin pre­ukazuje milosť, v noci je mi jeho pieseň mod­lit­bou k Bohu môj­ho života.


Verš v kontexte

8 Hl­bina hl­bine ozýva sa na hukot tvojich vodopádov. Všet­ky tvoje príboje a vlny valia sa cezo mňa.
9 Vo dne mi Hos­podin pre­ukazuje milosť, v noci je mi jeho pieseň mod­lit­bou k Bohu môj­ho života.
10 Po­viem Bohu, svojej Skale: Prečo si na mňa za­budol? Prečo mám chodiť v smútku utláčaný ne­priateľom?

späť na Žalmy, 42

Príbuzné preklady Roháček

9 Avšak vodne pri­káže Hos­podin svojej milos­ti, a vnoci bude jeho pieseň u mňa, a modlitba sa bude vznášať k sil­nému Bohu môj­ho života.

Evanjelický

9 Hos­podin svoju milosť vo dne po­siela, v noci je pri mne Jeho pes­nička, mod­lit­ba k Bohu môj­ho života.

Ekumenický

9 Vo dne mi Hos­podin pre­ukazuje milosť, v noci je mi jeho pieseň mod­lit­bou k Bohu môj­ho života.

Bible21

9 Ve dne kéž Hos­po­din svou lás­ku ukáže, v noci kéž jeho píseň se mnou zůstane – tak zní má mod­lit­ba k Bohu mého živo­ta!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček