EvanjelickýŽalmy42,8

Žalmy 42:8

Hl­bina hl­bine sa ozýva na hukot Tvojich vodopádov; pre­valili sa cezo mňa všet­ky Tvoje príboje a vl­ny.


Verš v kontexte

7 Moja duša je skles­lá vo mne, pre­to sa roz­pomínam na Teba z krajiny Jor­dánu a Her­mónu, z vr­chu Micár.
8 Hl­bina hl­bine sa ozýva na hukot Tvojich vodopádov; pre­valili sa cezo mňa všet­ky Tvoje príboje a vl­ny.
9 Hos­podin svoju milosť vo dne po­siela, v noci je pri mne Jeho pes­nička, mod­lit­ba k Bohu môj­ho života.

späť na Žalmy, 42

Príbuzné preklady Roháček

8 Priepasť priepas­ti sa ozýva na zvuk tvojich trubíc, ­pl­ných riavy. Všetok tvoj príboj a všet­ky tvoje vlny sa valia pre­zo mňa.

Evanjelický

8 Hl­bina hl­bine sa ozýva na hukot Tvojich vodopádov; pre­valili sa cezo mňa všet­ky Tvoje príboje a vl­ny.

Ekumenický

8 Hl­bina hl­bine ozýva sa na hukot tvojich vodopádov. Všet­ky tvoje príboje a vlny valia sa cezo mňa.

Bible21

8 Hlu­bi­na se ozývá hlu­biněve hlu­ku tvých peřejí, všechny tvé vlny a tvé pří­bo­jese valí přese mě.