EkumenickýZachariáš3,3

Zachariáš 3:3

Jozua bol ob­lečený v špinavom odeve a stál pred an­jelom.


Verš v kontexte

2 Hos­podin po­vedal satanovi: Nech ťa Hos­podin po­kar­há, satan! Nech ťa po­kar­há Hos­podin, ktorý si vy­volil Jeruzalem! Či on nie je ob­horok, vy­tr­hnutý z ohňa? 3 Jozua bol ob­lečený v špinavom odeve a stál pred an­jelom. 4 Tým, čo stáli pred ním, od­vetil: Vy­zlečte mu špinavý odev! Jemu po­vedal: Po­zri, sňal som z teba tvoju vinu, aby som ťa ob­liekol do sláv­nost­ného rúcha!

späť na Zachariáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

3 A Jozua bol ob­lečený v pľuhavom rúchu a stál pred an­jelom.

Evanjelický

3 Józua bol ob­lečený v špinavých šatách, keď stál pred an­jelom.

Ekumenický

3 Jozua bol ob­lečený v špinavom odeve a stál pred an­jelom.

Bible21

3 Jošua při­tom stál před an­dělem ob­lečen do špi­navých šatů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček