EvanjelickýZachariáš3,3

Zachariáš 3:3

Józua bol ob­lečený v špinavých šatách, keď stál pred an­jelom.


Verš v kontexte

2 Hos­podin po­vedal satanovi: Nech ťa po­kar­há Hos­podin, satan! Nech ťa po­kar­há Hos­podin, ktorý si vy­volil Jeruzalem. Či ten­to nie je hlavňou vy­r­vanou z ohňa? 3 Józua bol ob­lečený v špinavých šatách, keď stál pred an­jelom. 4 Ten po­vedal tým, čo stáli pred ním: Vy­zlečte ho z tých špinavých šiat! Jemu po­vedal: Po­zri, sňal som z teba tvoju vinu a ob­lečiem ťa do sláv­nost­ného rúcha.

späť na Zachariáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

3 A Jozua bol ob­lečený v pľuhavom rúchu a stál pred an­jelom.

Evanjelický

3 Józua bol ob­lečený v špinavých šatách, keď stál pred an­jelom.

Ekumenický

3 Jozua bol ob­lečený v špinavom odeve a stál pred an­jelom.

Bible21

3 Jošua při­tom stál před an­dělem ob­lečen do špi­navých šatů.