EkumenickýZachariáš3,4

Zachariáš 3:4

Tým, čo stáli pred ním, od­vetil: Vy­zlečte mu špinavý odev! Jemu po­vedal: Po­zri, sňal som z teba tvoju vinu, aby som ťa ob­liekol do sláv­nost­ného rúcha!


Verš v kontexte

3 Jozua bol ob­lečený v špinavom odeve a stál pred an­jelom. 4 Tým, čo stáli pred ním, od­vetil: Vy­zlečte mu špinavý odev! Jemu po­vedal: Po­zri, sňal som z teba tvoju vinu, aby som ťa ob­liekol do sláv­nost­ného rúcha! 5 Po­tom po­vedal: Položte mu na hlavu čis­tý tur­ban! Vtedy mu položili na hlavu čis­tý tur­ban a ob­liek­li ho do šiat; Hos­podinov an­jel pri­tom stál.

späť na Zachariáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

4 A od­povedal a riekol tým, ktorí stáli pred ním, po­vediac: Vez­mite s neho to pľuhavé rúcho: A riekol mu: Hľa, učinil som to, aby prešla tvoja ne­právosť s teba, a ob­liekol som ťa do sláv­nost­ného rúcha.

Evanjelický

4 Ten po­vedal tým, čo stáli pred ním: Vy­zlečte ho z tých špinavých šiat! Jemu po­vedal: Po­zri, sňal som z teba tvoju vinu a ob­lečiem ťa do sláv­nost­ného rúcha.

Ekumenický

4 Tým, čo stáli pred ním, od­vetil: Vy­zlečte mu špinavý odev! Jemu po­vedal: Po­zri, sňal som z teba tvoju vinu, aby som ťa ob­liekol do sláv­nost­ného rúcha!

Bible21

4 Vtom znovu za­zněl hlas a pro­mlu­vil k těm, kdo stá­li před ním: „Svlékně­te mu ty špi­navé šaty!“ Pak ře­kl Jošuovi: „Hle, snímám z tebe tvůj hřích a ob­lékám ti slavnostní roucho.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček