RoháčekZachariáš3,3

Zachariáš 3:3

A Jozua bol ob­lečený v pľuhavom rúchu a stál pred an­jelom.


Verš v kontexte

2 Ale Hos­podin riekol satanovi: Nech ťa po­tres­ce Hos­podin, Satane, a nech ťa po­tres­ce Hos­podin, ktorý si vy­volil Jeruzalem! Či nie je on hlavňou, vy­tr­hnutou z ohňa? 3 A Jozua bol ob­lečený v pľuhavom rúchu a stál pred an­jelom. 4 A od­povedal a riekol tým, ktorí stáli pred ním, po­vediac: Vez­mite s neho to pľuhavé rúcho: A riekol mu: Hľa, učinil som to, aby prešla tvoja ne­právosť s teba, a ob­liekol som ťa do sláv­nost­ného rúcha.

späť na Zachariáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

3 A Jozua bol ob­lečený v pľuhavom rúchu a stál pred an­jelom.

Evanjelický

3 Józua bol ob­lečený v špinavých šatách, keď stál pred an­jelom.

Ekumenický

3 Jozua bol ob­lečený v špinavom odeve a stál pred an­jelom.

Bible21

3 Jošua při­tom stál před an­dělem ob­lečen do špi­navých šatů.