EkumenickýNáhum3,18

Náhum 3:18

Kráľ Asýrie, tvoji pas­tieri za­spali a tvoji služob­níci si políhali. Tvoj ľud je rozoh­naný po vr­choch a nik ho ne­z­hromaždí.


Verš v kontexte

17 Tvoje kniežatá sú ako kobyl­ky a tvoji úrad­níci ako roje, ktoré v nepriaznivý čas zaliezajú do ohrád; keď sln­ko vy­j­de, uletia. Kam? Na ne­známe mies­to. 18 Kráľ Asýrie, tvoji pas­tieri za­spali a tvoji služob­níci si políhali. Tvoj ľud je rozoh­naný po vr­choch a nik ho ne­z­hromaždí. 19 Nezahojí sa tvoja bieda — tvoja boles­tivá rana. Každý, kto bude počúvať správu o tebe, škodoradost­ne za­tlies­ka. Veď koho ne­minula tvoja ustavičná zloba?

späť na Náhum, 3

Príbuzné preklady Roháček

18 Po­driemali tvoji pas­tieri, kráľu As­súra, od­počívajúc ležia tvoji sláv­ni; tvoj ľud je rozp­týlený po vr­choch, a nieto ni­koho, kto by shromaždil.

Evanjelický

18 Tvoji pas­tieri za­spali, kráľ Asýrie, tvoji šľach­tici za­driemali. Tvoj ľud sa roz­pŕchol po vr­choch, a nik ho ne­z­hromaždí.

Ekumenický

18 Kráľ Asýrie, tvoji pas­tieri za­spali a tvoji služob­níci si políhali. Tvoj ľud je rozoh­naný po vr­choch a nik ho ne­z­hromaždí.

Bible21

18 Asyr­ský krá­li, tví pastýři usnuli, tví hodnostáři ulehli! Po horách roz­ptýlen je tvůj lida není, kdo by je shro­máž­dil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček