EkumenickýNáhum3,17

Náhum 3:17

Tvoje kniežatá sú ako kobyl­ky a tvoji úrad­níci ako roje, ktoré v nepriaznivý čas zaliezajú do ohrád; keď sln­ko vy­j­de, uletia. Kam? Na ne­známe mies­to.


Verš v kontexte

16 hoci by tvojich priekup­níkov bolo viac než hviezd na nebi. Kobyl­ky zaútočia a od­letia. 17 Tvoje kniežatá sú ako kobyl­ky a tvoji úrad­níci ako roje, ktoré v nepriaznivý čas zaliezajú do ohrád; keď sln­ko vy­j­de, uletia. Kam? Na ne­známe mies­to. 18 Kráľ Asýrie, tvoji pas­tieri za­spali a tvoji služob­níci si políhali. Tvoj ľud je rozoh­naný po vr­choch a nik ho ne­z­hromaždí.

späť na Náhum, 3

Príbuzné preklady Roháček

17 Tvoje kniežatá jako kobyl­ky a tvoji velitelia ako roje koníkov, ktorí táboria po ohradách v deň chladu, Ale keď vyjde sl­n­ce, odletia, a ne­zná sa ich mies­to, kde sú.

Evanjelický

17 Tvoji strážcovia sú ako kobyl­ky a tvoji pisári sú ako mračná chrús­tov, ktoré sa v chlad­nom čase zdržujú pri ohradách; keď vy­j­de sln­ko, od­letia, a ni­kto ne­poz­ná mies­to, kde sú.

Ekumenický

17 Tvoje kniežatá sú ako kobyl­ky a tvoji úrad­níci ako roje, ktoré v nepriaznivý čas zaliezajú do ohrád; keď sln­ko vy­j­de, uletia. Kam? Na ne­známe mies­to.

Bible21

17 Tví dvořané jsou jak žravý hmyz, tví úředníci se hemží v rojích. V chladný den usedají na zídky, pak ale vy­jde slun­ce a zas uletía nikdo ne­ví, kam se podě­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček