EkumenickýNáhum3,19

Náhum 3:19

Nezahojí sa tvoja bieda — tvoja boles­tivá rana. Každý, kto bude počúvať správu o tebe, škodoradost­ne za­tlies­ka. Veď koho ne­minula tvoja ustavičná zloba?


Verš v kontexte

17 Tvoje kniežatá sú ako kobyl­ky a tvoji úrad­níci ako roje, ktoré v nepriaznivý čas zaliezajú do ohrád; keď sln­ko vy­j­de, uletia. Kam? Na ne­známe mies­to. 18 Kráľ Asýrie, tvoji pas­tieri za­spali a tvoji služob­níci si políhali. Tvoj ľud je rozoh­naný po vr­choch a nik ho ne­z­hromaždí. 19 Nezahojí sa tvoja bieda — tvoja boles­tivá rana. Každý, kto bude počúvať správu o tebe, škodoradost­ne za­tlies­ka. Veď koho ne­minula tvoja ustavičná zloba?

späť na Náhum, 3

Príbuzné preklady Roháček

19 Niet úľavy pre tvoje skrúšenie; tvoja rana je bolest­ná. Všet­ci, ktorí počujú zvesť o tebe, plesk­nú rukami nad tebou. Lebo veď cez koho ne­išla tvoja zlosť ne­pres­taj­ne?!

Evanjelický

19 Na tvoju biedu lieku niet, boles­tivá je tvoja rana. Všet­ci, čo počujú zvesť o tebe, tlies­kať budú rukami nad tebou. Veď na koho nedoľah­la tvoja ustavičná zloba?

Ekumenický

19 Nezahojí sa tvoja bieda — tvoja boles­tivá rana. Každý, kto bude počúvať správu o tebe, škodoradost­ne za­tlies­ka. Veď koho ne­minula tvoja ustavičná zloba?

Bible21

19 Není léku na tvé zranění, tvá rá­na už se nezhojí. Všichni, kdo o to­bě uslyší, zatleskají sa­mou radostí. Vždyť koho se ne­do­tklo­tvé us­tavičné zlo?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček