EkumenickýJeremiáš26,17

Jeremiáš 26:17

Spomedzi starších krajiny po­vs­tali muži a po­vedali všet­kému zhromaždenému ľudu:


Verš v kontexte

16 No kniežatá a všetok ľud po­vedali kňazom a prorokom: Ten­to človek si neza­sluhuje sm­rť, lebo k nám hovoril v mene Hos­podina, nášho Boha. 17 Spomedzi starších krajiny po­vs­tali muži a po­vedali všet­kému zhromaždenému ľudu: 18 V dňoch jud­ského kráľa Chiz­kiju bol prorokom Micheáš z Mórešetu. Ten po­vedal všet­kému jud­skému ľudu: Sion zorú ako pole, Jeruzalem bude rumovis­kom a chrámový vrch les­ným rumovis­kom.

späť na Jeremiáš, 26

Príbuzné preklady Roháček

17 A po­vs­tali mužovia zo starších zeme a po­vedali celému shromaždeniu ľudu a riek­li:

Evanjelický

17 Nie­ktorí zo starších krajiny po­vs­tali a po­vedali celému zhromaždeniu ľudu:

Ekumenický

17 Spomedzi starších krajiny po­vs­tali muži a po­vedali všet­kému zhromaždenému ľudu:

Bible21

17 Také něk­teří stařeši­nové země vsta­li a pro­mlu­vi­li ke vše­mu shro­mážděné­mu li­du:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček