EkumenickýJeremiáš26,16

Jeremiáš 26:16

No kniežatá a všetok ľud po­vedali kňazom a prorokom: Ten­to človek si neza­sluhuje sm­rť, lebo k nám hovoril v mene Hos­podina, nášho Boha.


Verš v kontexte

15 Len si dob­re uvedom­te, že ak ma usmr­títe, uvalíte ne­vin­nú krv na seba, na toto mies­to i na jeho obyvateľov, lebo Hos­podin ma k vám na­ozaj po­slal, aby som vám verej­ne po­vedal všet­ky tieto slová. 16 No kniežatá a všetok ľud po­vedali kňazom a prorokom: Ten­to človek si neza­sluhuje sm­rť, lebo k nám hovoril v mene Hos­podina, nášho Boha. 17 Spomedzi starších krajiny po­vs­tali muži a po­vedali všet­kému zhromaždenému ľudu:

späť na Jeremiáš, 26

Príbuzné preklady Roháček

16 Vtedy po­vedali kniežatá i všetok ľud kňazom a prorokom: Ten­to človek nezas­lúžil, aby bol od­súdený na sm­rť, lebo nám hovoril v mene Hos­podina, našeho Boha.

Evanjelický

16 Nato kniežatá i všetok ľud po­vedali kňazom a prorokom: Ten­to človek nie je hoden smr­ti, lebo k nám hovoril v mene Hos­podina, nášho Boha.

Ekumenický

16 No kniežatá a všetok ľud po­vedali kňazom a prorokom: Ten­to človek si neza­sluhuje sm­rť, lebo k nám hovoril v mene Hos­podina, nášho Boha.

Bible21

16 Vel­moži a vše­chen lid teh­dy řek­li kněžím a pro­rokům: „­Ten muž ne­za­s­louží smrt. Mlu­vil k nám pře­ce jménem Hos­po­di­na, naše­ho Boha.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček