EkumenickýJeremiáš26,18

Jeremiáš 26:18

V dňoch jud­ského kráľa Chiz­kiju bol prorokom Micheáš z Mórešetu. Ten po­vedal všet­kému jud­skému ľudu: Sion zorú ako pole, Jeruzalem bude rumovis­kom a chrámový vrch les­ným rumovis­kom.


Verš v kontexte

17 Spomedzi starších krajiny po­vs­tali muži a po­vedali všet­kému zhromaždenému ľudu: 18 V dňoch jud­ského kráľa Chiz­kiju bol prorokom Micheáš z Mórešetu. Ten po­vedal všet­kému jud­skému ľudu: Sion zorú ako pole, Jeruzalem bude rumovis­kom a chrámový vrch les­ným rumovis­kom. 19 Usmr­til ho azda jud­ský kráľ Chiz­kija alebo nie­kto z Judska? Či sa nebál Hos­podina a ne­prosil ho, takže Hos­podin oľutoval nešťas­tie, ktoré vy­slovil proti nim? Či máme urobiť taký veľký zločin proti sebe samým?

späť na Jeremiáš, 26

Príbuzné preklady Roháček

18 Micheáš Morašťan­ský prorokoval vo dňoch Ezechiáša, jud­ského kráľa, a po­vedal všet­kému ľudu Júdov­mu a riekol: Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Sion sa bude orať ako pole, a Jeruzalem bude ob­rátený v rumy, a vrch tohoto domu bude výšinami lesa.

Evanjelický

18 Micheáš z Mórešetu prorokoval za dní jud­ského kráľa Chiz­kiju a po­vedal všet­kému ľudu Jud­ska: Tak­to vraví Hos­podin moc­nos­tí: Sion bude zoraný na pole, Jeruzalem bude zrúcaninou a chrámový vrch zales­nenou výšinou.

Ekumenický

18 V dňoch jud­ského kráľa Chiz­kiju bol prorokom Micheáš z Mórešetu. Ten po­vedal všet­kému jud­skému ľudu: Sion zorú ako pole, Jeruzalem bude rumovis­kom a chrámový vrch les­ným rumovis­kom.

Bible21

18 „Za dnů jud­ského krále Eze­chiáše pro­ro­koval Mi­cheáš Mo­rešetský. Ten ře­kl vše­mu jud­ské­mu lidu – ‚Tak praví Hos­po­din zástupů: Sion bude jak pole rozorán, z Je­ruzalé­ma bude trosek hro­ma­daa z chrá­mové hory za­rostlá vyvýšenina.‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček