EkumenickýJakubov5,9

Jakubov 5:9

Nežaluj­te, bratia, na seba na­vzájom, aby ste neboli od­súdení. Hľa, sud­ca stojí predo dver­mi!


Verš v kontexte

8 Aj vy buďte tr­pez­liví a po­sil­nite si srd­cia, lebo Pánov príchod sa pri­blížil. 9 Nežaluj­te, bratia, na seba na­vzájom, aby ste neboli od­súdení. Hľa, sud­ca stojí predo dver­mi! 10 Za vzor, ako znášať utr­penie a byť tr­pez­livým, ber­te si, bratia, prorokov, ktorí hovorili v Pánovom mene.

späť na Jakubov, 5

Príbuzné preklady Roháček

9 Ne­vzdychaj­te, bratia, druh proti druhovi, aby ste neboli od­súdení. Hľa, sud­ca stojí predo dver­mi!

Evanjelický

9 Nežaluj­te, bratia, na seba na­vzájom, aby ste neboli súdení. Aj­hľa, sud­ca stojí predo dver­mi!

Ekumenický

9 Nežaluj­te, bratia, na seba na­vzájom, aby ste neboli od­súdení. Hľa, sud­ca stojí predo dver­mi!

Bible21

9 Ne­stěžuj­te si, bratři, je­den na druhého, abys­te ne­by­li od­sou­zeni. Hle, Soud­ce už sto­jí ve dveřích!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček