EkumenickýJakubov5,10

Jakubov 5:10

Za vzor, ako znášať utr­penie a byť tr­pez­livým, ber­te si, bratia, prorokov, ktorí hovorili v Pánovom mene.


Verš v kontexte

9 Nežaluj­te, bratia, na seba na­vzájom, aby ste neboli od­súdení. Hľa, sud­ca stojí predo dver­mi! 10 Za vzor, ako znášať utr­penie a byť tr­pez­livým, ber­te si, bratia, prorokov, ktorí hovorili v Pánovom mene. 11 Hľa, blaho­slavíme vy­trvalých. Počuli ste o Jóbovej vy­trvalos­ti a videli ste, k čomu ho Pán na­koniec pri­viedol. Veď Pán je milo­sr­d­ný a ľútos­tivý.

späť na Jakubov, 5

Príbuzné preklady Roháček

10 Za prí­klad, ako znášať zlé a jako zhovievať, vez­mite si, moji bratia, prorokov, ktorí hovorili v mene Pánovom.

Evanjelický

10 Za vzor, ako znášať súženie a byť tr­pez­livým, ber­te si, bratia, prorokov, ktorí hovorievali v mene Pánovom.

Ekumenický

10 Za vzor, ako znášať utr­penie a byť tr­pez­livým, ber­te si, bratia, prorokov, ktorí hovorili v Pánovom mene.

Bible21

10 Za příklad odolnosti a trpě­livosti si, bratři, vez­mě­te pro­roky, kteří mlu­vi­li v Hos­po­di­nově jménu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček