RoháčekJakubov5,9

Jakubov 5:9

Ne­vzdychaj­te, bratia, druh proti druhovi, aby ste neboli od­súdení. Hľa, sud­ca stojí predo dver­mi!


Verš v kontexte

8 Po­zhovej­te aj vy, upev­nite svoje srd­cia, lebo sa pri­blížil príchod Pánov. 9 Ne­vzdychaj­te, bratia, druh proti druhovi, aby ste neboli od­súdení. Hľa, sud­ca stojí predo dver­mi! 10 Za prí­klad, ako znášať zlé a jako zhovievať, vez­mite si, moji bratia, prorokov, ktorí hovorili v mene Pánovom.

späť na Jakubov, 5

Príbuzné preklady Roháček

9 Ne­vzdychaj­te, bratia, druh proti druhovi, aby ste neboli od­súdení. Hľa, sud­ca stojí predo dver­mi!

Evanjelický

9 Nežaluj­te, bratia, na seba na­vzájom, aby ste neboli súdení. Aj­hľa, sud­ca stojí predo dver­mi!

Ekumenický

9 Nežaluj­te, bratia, na seba na­vzájom, aby ste neboli od­súdení. Hľa, sud­ca stojí predo dver­mi!

Bible21

9 Ne­stěžuj­te si, bratři, je­den na druhého, abys­te ne­by­li od­sou­zeni. Hle, Soud­ce už sto­jí ve dveřích!