EkumenickýJakubov5,8

Jakubov 5:8

Aj vy buďte tr­pez­liví a po­sil­nite si srd­cia, lebo Pánov príchod sa pri­blížil.


Verš v kontexte

7 Buďte teda tr­pez­liví, bratia, až do príchodu Pána. Po­zrite: Roľník vy­čkáva vzác­nu úrodu zeme a tr­pez­livo čaká, kým nedos­tane jesen­ný i jar­ný dážď. 8 Aj vy buďte tr­pez­liví a po­sil­nite si srd­cia, lebo Pánov príchod sa pri­blížil. 9 Nežaluj­te, bratia, na seba na­vzájom, aby ste neboli od­súdení. Hľa, sud­ca stojí predo dver­mi!

späť na Jakubov, 5

Príbuzné preklady Roháček

8 Po­zhovej­te aj vy, upev­nite svoje srd­cia, lebo sa pri­blížil príchod Pánov.

Evanjelický

8 Aj vy buďte tr­pez­liví, vzmužte si srd­cia, lebo sa pri­blížil Pánov príchod!

Ekumenický

8 Aj vy buďte tr­pez­liví a po­sil­nite si srd­cia, lebo Pánov príchod sa pri­blížil.

Bible21

8 I vy tedy buď­te trpě­liví a pevní. Pánův příchod je blízko.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček