EvanjelickýJakubov5,9

Jakubov 5:9

Nežaluj­te, bratia, na seba na­vzájom, aby ste neboli súdení. Aj­hľa, sud­ca stojí predo dver­mi!


Verš v kontexte

8 Aj vy buďte tr­pez­liví, vzmužte si srd­cia, lebo sa pri­blížil Pánov príchod! 9 Nežaluj­te, bratia, na seba na­vzájom, aby ste neboli súdení. Aj­hľa, sud­ca stojí predo dver­mi! 10 Za vzor, ako znášať súženie a byť tr­pez­livým, ber­te si, bratia, prorokov, ktorí hovorievali v mene Pánovom.

späť na Jakubov, 5

Príbuzné preklady Roháček

9 Ne­vzdychaj­te, bratia, druh proti druhovi, aby ste neboli od­súdení. Hľa, sud­ca stojí predo dver­mi!

Evanjelický

9 Nežaluj­te, bratia, na seba na­vzájom, aby ste neboli súdení. Aj­hľa, sud­ca stojí predo dver­mi!

Ekumenický

9 Nežaluj­te, bratia, na seba na­vzájom, aby ste neboli od­súdení. Hľa, sud­ca stojí predo dver­mi!

Bible21

9 Ne­stěžuj­te si, bratři, je­den na druhého, abys­te ne­by­li od­sou­zeni. Hle, Soud­ce už sto­jí ve dveřích!