EkumenickýIzaiáš3,11

Izaiáš 3:11

Beda bez­božným, bude sa im zle vodiť; do­stanú od­menu podľa skut­kov svojich rúk.


Verš v kontexte

10 Po­vedz­te spravod­livým, že sa im bude dob­re vodiť; budú jesť ovocie svojich skut­kov. 11 Beda bez­božným, bude sa im zle vodiť; do­stanú od­menu podľa skut­kov svojich rúk. 12 Utláčateľmi môj­ho ľudu sú deti a ženy nad ním panujú. Ľud môj, tvoji vod­covia sú zvod­covia, ces­tu, ktorou kráčaš, mätú.

späť na Izaiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

11 Ale beda bez­božnému, zle bude; lebo mu bude daná od­plata jeho rúk.

Evanjelický

11 Beda bez­božnému, lebo je zle na tom, pre­tože sa mu po­vedie podľa skut­kov jeho rúk.

Ekumenický

11 Beda bez­božným, bude sa im zle vodiť; do­stanú od­menu podľa skut­kov svojich rúk.

Bible21

11 Běda však niče­movi: Bude zle! Odplatu za své dílo do­stane.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček