EkumenickýIzaiáš3,12

Izaiáš 3:12

Utláčateľmi môj­ho ľudu sú deti a ženy nad ním panujú. Ľud môj, tvoji vod­covia sú zvod­covia, ces­tu, ktorou kráčaš, mätú.


Verš v kontexte

11 Beda bez­božným, bude sa im zle vodiť; do­stanú od­menu podľa skut­kov svojich rúk. 12 Utláčateľmi môj­ho ľudu sú deti a ženy nad ním panujú. Ľud môj, tvoji vod­covia sú zvod­covia, ces­tu, ktorou kráčaš, mätú. 13 Hos­podin vstáva, aby riešil spor, dvíha sa, aby súdil národy.

späť na Izaiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

12 Po­honičmi môj­ho ľudu sú deti, a ženy panujú nad ním. Môj ľude, tí, ktorí ťa vodia, zvodia ťa a po­hl­cujú ces­tu, ktorou máš ísť.

Evanjelický

12 Po­háňačmi môj­ho ľudu sú deti a ženy panujú nad ním. Ó, ľud môj, tvoji vod­covia sú zvod­cami a robia zmätok na ces­te, ktorou máš kráčať.

Ekumenický

12 Utláčateľmi môj­ho ľudu sú deti a ženy nad ním panujú. Ľud môj, tvoji vod­covia sú zvod­covia, ces­tu, ktorou kráčaš, mätú.

Bible21

12 Ach, můj lid! Odírají ho dě­tia že­ny nad ním panují. Ach, můj li­de! Tví vůd­ci jsou svůdci, zastřeli ces­tu, po níž měl jsi jít!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček