RoháčekIzaiáš3,11

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Izaiáš 3:11

Ale beda bez­božnému, zle bude; lebo mu bude daná od­plata jeho rúk.


Verš v kontexte

10 Po­vedz­te spraved­livému, že bude dobre, lebo budú jesť ovocie svojich skut­kov. 11 Ale beda bez­božnému, zle bude; lebo mu bude daná od­plata jeho rúk. 12 Po­honičmi môj­ho ľudu sú deti, a ženy panujú nad ním. Môj ľude, tí, ktorí ťa vodia, zvodia ťa a po­hl­cujú ces­tu, ktorou máš ísť.

späť na Izaiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

11 Ale beda bez­božnému, zle bude; lebo mu bude daná od­plata jeho rúk.

Evanjelický

11 Beda bez­božnému, lebo je zle na tom, pre­tože sa mu po­vedie podľa skut­kov jeho rúk.

Ekumenický

11 Beda bez­božným, bude sa im zle vodiť; do­stanú od­menu podľa skut­kov svojich rúk.

Bible21

11 Běda však niče­movi: Bude zle! Odplatu za své dílo do­stane.