EkumenickýIzaiáš3,10

Izaiáš 3:10

Po­vedz­te spravod­livým, že sa im bude dob­re vodiť; budú jesť ovocie svojich skut­kov.


Verš v kontexte

9 Výzor ich tváre ich usvedčuje, svoj hriech roz­hlasujú ako Sodoma, ne­skrývajú ho. Beda im! Sami si pri­volávajú nešťas­tie. 10 Po­vedz­te spravod­livým, že sa im bude dob­re vodiť; budú jesť ovocie svojich skut­kov. 11 Beda bez­božným, bude sa im zle vodiť; do­stanú od­menu podľa skut­kov svojich rúk.

späť na Izaiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

10 Po­vedz­te spraved­livému, že bude dobre, lebo budú jesť ovocie svojich skut­kov.

Evanjelický

10 Blaho­slavení sú spravod­liví; lebo tí sú dob­re na tom, pre­tože ovocie svojich skut­kov budú požívať!

Ekumenický

10 Po­vedz­te spravod­livým, že sa im bude dob­re vodiť; budú jesť ovocie svojich skut­kov.

Bible21

10 Řekně­te sprave­dlivé­mu: Bude dobře! Ovoce svých skutků uži­je.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček