EvanjelickýIzaiáš3,11

Izaiáš 3:11

Beda bez­božnému, lebo je zle na tom, pre­tože sa mu po­vedie podľa skut­kov jeho rúk.


Verš v kontexte

10 Blaho­slavení sú spravod­liví; lebo tí sú dob­re na tom, pre­tože ovocie svojich skut­kov budú požívať! 11 Beda bez­božnému, lebo je zle na tom, pre­tože sa mu po­vedie podľa skut­kov jeho rúk. 12 Po­háňačmi môj­ho ľudu sú deti a ženy panujú nad ním. Ó, ľud môj, tvoji vod­covia sú zvod­cami a robia zmätok na ces­te, ktorou máš kráčať.

späť na Izaiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

11 Ale beda bez­božnému, zle bude; lebo mu bude daná od­plata jeho rúk.

Evanjelický

11 Beda bez­božnému, lebo je zle na tom, pre­tože sa mu po­vedie podľa skut­kov jeho rúk.

Ekumenický

11 Beda bez­božným, bude sa im zle vodiť; do­stanú od­menu podľa skut­kov svojich rúk.

Bible21

11 Běda však niče­movi: Bude zle! Odplatu za své dílo do­stane.