EkumenickýIzaiáš28,8

Izaiáš 28:8

Všet­ky stoly sú pl­né zvrat­kov a špiny, čis­tého mies­ta niet.


Verš v kontexte

7 Aj títo blúdia od vína, tac­kajú sa od opoj­ného nápoja, kňaz i prorok blúdia od opoj­ného nápoja, sú zmätení z vína, tac­kajú sa od opoj­ného nápoja, mocú sa pri videní, pri vy­nášaní roz­sud­ku sa kníšu. 8 Všet­ky stoly sú pl­né zvrat­kov a špiny, čis­tého mies­ta niet. 9 Koho chce viesť k poznaniu? Koho učí chápať po­sols­tvo? Od­dojčených? Od­stavených od pŕs?

späť na Izaiáš, 28

Príbuzné preklady Roháček

8 Lebo všet­ky stoly sú pl­né vý­vrat­ku a lajna, takže už nie je čis­tého miesta.

Evanjelický

8 Hej, všet­ky stoly sú pl­né špinavého vý­vrat­ku, takže niet čis­tého mies­ta.

Ekumenický

8 Všet­ky stoly sú pl­né zvrat­kov a špiny, čis­tého mies­ta niet.

Bible21

8 Zvratky pokrývají všech­ny stoly, lejn leží všu­de hro­ma­dy!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček