EkumenickýIzaiáš28,7

Izaiáš 28:7

Aj títo blúdia od vína, tac­kajú sa od opoj­ného nápoja, kňaz i prorok blúdia od opoj­ného nápoja, sú zmätení z vína, tac­kajú sa od opoj­ného nápoja, mocú sa pri videní, pri vy­nášaní roz­sud­ku sa kníšu.


Verš v kontexte

6 Tomu, čo za­sadá na súde, vnuk­ne spravod­livosť a do­dá silu tým, čo za­tlačia boj k bráne. 7 Aj títo blúdia od vína, tac­kajú sa od opoj­ného nápoja, kňaz i prorok blúdia od opoj­ného nápoja, sú zmätení z vína, tac­kajú sa od opoj­ného nápoja, mocú sa pri videní, pri vy­nášaní roz­sud­ku sa kníšu. 8 Všet­ky stoly sú pl­né zvrat­kov a špiny, čis­tého mies­ta niet.

späť na Izaiáš, 28

Príbuzné preklady Roháček

7 Ale aj títo, synovia Júdovi, blúdia od vína a po­tácajú sa od opoj­ného nápoja; kňaz i prorok blúdia od opoj­ného nápoja; po­hl­covaní sú od vína, po­tácajú sa od opoj­ného nápoja, blúdia vo videnom, klátia sa čo do súdu.

Evanjelický

7 Ale aj títo blúdia pre víno, od opoj­ného nápoja sa tac­kajú; kňaz i prorok blúdia pre opoj­ný nápoj; vínom sú zmätení, tac­kajú sa od opoj­ného nápoja, mocú sa pri videní, kníšu sa pri vy­nášaní výroku.

Ekumenický

7 Aj títo blúdia od vína, tac­kajú sa od opoj­ného nápoja, kňaz i prorok blúdia od opoj­ného nápoja, sú zmätení z vína, tac­kajú sa od opoj­ného nápoja, mocú sa pri videní, pri vy­nášaní roz­sud­ku sa kníšu.

Bible21

7 Tihle jsou ale vínem zmámení, potácejí se pivem opilí: kněz i pro­rok jsou pivem zmámení, vínem zmatení, potácejí se pivem opilí, blouzní, když mají vidění, když mají sou­dit, blá­bo­lí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček