EkumenickýIzaiáš28,9

Izaiáš 28:9

Koho chce viesť k poznaniu? Koho učí chápať po­sols­tvo? Od­dojčených? Od­stavených od pŕs?


Verš v kontexte

8 Všet­ky stoly sú pl­né zvrat­kov a špiny, čis­tého mies­ta niet. 9 Koho chce viesť k poznaniu? Koho učí chápať po­sols­tvo? Od­dojčených? Od­stavených od pŕs? 10 Lebo je to príkaz za príkazom, príkaz za príkazom, pravid­lo za pravid­lom, pravid­lo za pravid­lom, trocha sem, trocha tam.

späť na Izaiáš, 28

Príbuzné preklady Roháček

9 Kohože bude vy­učovať známos­ti a koho má osvietiť, aby roz­umel zves­ti? Či azda odlúčených od mlieka, od­tr­hnutých od pŕs?

Evanjelický

9 Koho chce učiť po­znaniu? Komu vy­svetľovať zvesť? Od mlieka od­staveným deťom, od pŕs od­lúčeným?

Ekumenický

9 Koho chce viesť k poznaniu? Koho učí chápať po­sols­tvo? Od­dojčených? Od­stavených od pŕs?

Bible21

9 „Ko­ho se to tu snaží poučit? Komu chce vy­kládat své poselství? Sotva odko­jeným mrňousům, právě od­sta­veným od prsů?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček