EkumenickýIzaiáš25,10

Izaiáš 25:10

Hos­podinova ruka spočinie na tom­to vr­chu a Moáb bude pošliapaný na­mies­to neho, ako býva utlačená slama na hnojis­ku.


Verš v kontexte

9 V ten deň sa po­vie: Hľa, on je náš Boh, v neho sme dúfali, on nás spasí! On je Hos­podin, v neho sme dúfali, jasaj­me a raduj­me sa z jeho spásy! 10 Hos­podinova ruka spočinie na tom­to vr­chu a Moáb bude pošliapaný na­mies­to neho, ako býva utlačená slama na hnojis­ku. 11 Bude z neho naťahovať ruky, ako ich rozťahuje plavec pri plávaní, zrazí jeho pýchu aj šikov­nosť jeho rúk.

späť na Izaiáš, 25

Príbuzné preklady Roháček

10 Lebo ruka Hos­podinova od­počinie na tom­to vr­chu, a Moáb bude zašliapaný na svojom mies­te, jako sa zašliape slama do moku hnoja,

Evanjelický

10 Lebo ruka Hos­podinova spočinie na tom­to vr­chu a Moáb bude rozšliapaný na svojom mies­te, ako sa zašliapava slama do hnojis­ka;

Ekumenický

10 Hos­podinova ruka spočinie na tom­to vr­chu a Moáb bude pošliapaný na­mies­to neho, ako býva utlačená slama na hnojis­ku.

Bible21

10 Hos­po­di­nova ruka na této hoře spočine, Moáb však bude du­pán v zemi své, jako bývá za­du­pá­na slá­ma do hno­je.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček