EkumenickýIzaiáš25,11

Izaiáš 25:11

Bude z neho naťahovať ruky, ako ich rozťahuje plavec pri plávaní, zrazí jeho pýchu aj šikov­nosť jeho rúk.


Verš v kontexte

10 Hos­podinova ruka spočinie na tom­to vr­chu a Moáb bude pošliapaný na­mies­to neho, ako býva utlačená slama na hnojis­ku. 11 Bude z neho naťahovať ruky, ako ich rozťahuje plavec pri plávaní, zrazí jeho pýchu aj šikov­nosť jeho rúk. 12 Tvoje vy­soké opev­nené múry zníži, zrazí, zvrh­ne na zem až do prachu.

späť na Izaiáš, 25

Príbuzné preklady Roháček

11 a rozp­res­trie svoje ruky vo svojom strede, jako ich rozprestiera plavec plávajúc. A tak poníži jeho pýchu s ú­klad­mi jeho rúk.

Evanjelický

11 rozp­res­trie v ňom svoje ruky, ako ich plavec rozp­res­tiera pri plávaní, On po­korí jeho pýchu i ob­rat­nosť jeho rúk.

Ekumenický

11 Bude z neho naťahovať ruky, ako ich rozťahuje plavec pri plávaní, zrazí jeho pýchu aj šikov­nosť jeho rúk.

Bible21

11 Moáb v tom hno­ji ruce rozpřáhne, jako se roz­přahuje plavec ve vodě; jeho pý­cha ale kles­ne každým po­hybem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček