EkumenickýIzaiáš25,9

Izaiáš 25:9

V ten deň sa po­vie: Hľa, on je náš Boh, v neho sme dúfali, on nás spasí! On je Hos­podin, v neho sme dúfali, jasaj­me a raduj­me sa z jeho spásy!


Verš v kontexte

8 Navždy po­hl­tí sm­rť a Pán, Hos­podin, zo­trie slzu z každej tváre, od­stráni po­tupu svoj­ho ľudu z celej zeme, lebo Hos­podin pre­hovoril. 9 V ten deň sa po­vie: Hľa, on je náš Boh, v neho sme dúfali, on nás spasí! On je Hos­podin, v neho sme dúfali, jasaj­me a raduj­me sa z jeho spásy! 10 Hos­podinova ruka spočinie na tom­to vr­chu a Moáb bude pošliapaný na­mies­to neho, ako býva utlačená slama na hnojis­ku.

späť na Izaiáš, 25

Príbuzné preklady Roháček

9 Pre­to po­vedia toho dňa: Hľa, toto je náš Bôh, na ktorého sme očakávali, a vše nás spasil; toto je Hos­podin, na ktorého sme očakávali! Plesaj­me a raduj­me sa v jeho spasení!

Evanjelický

9 V ten deň po­vedia: Aj­hľa, toto je náš Boh, v Neho sme dúfali, že nám po­môže! Toto je Hos­podin, v Neho sme dúfali, plesaj­me a raduj­me sa z Jeho po­moci!

Ekumenický

9 V ten deň sa po­vie: Hľa, on je náš Boh, v neho sme dúfali, on nás spasí! On je Hos­podin, v neho sme dúfali, jasaj­me a raduj­me sa z jeho spásy!

Bible21

9 V ten den pak řekneš: „Hle, toto je náš Bůh, v něj jsme doufa­li a on nás zachránil. Toto je Hos­po­din, v něj jsme doufali; jásejme a ra­duj­me se z jeho záchrany!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček